Bedrijf verkopen: Complete stappenplan voor succesvolle bedrijfsverkoop


Uw bedrijf verkopen is de belangrijkste deal van uw leven. Maar wie vandaag besluit om zijn bedrijf te verkopen, staat niet binnen 3 maanden op de golfbaan. Het verkopen van uw bedrijf is een complex proces waar u al gauw een jaar voor moet uittrekken. Met dit complete stappenplan is de kans op een succesvolle bedrijfsverkoop maximaal.

Plaats hier een anoniem verkoopprofiel van uw bedrijf op Brookz

Dit zijn de belangrijkste stappen bij het verkopen van uw bedrijf:

 1. Oriëntatie, waardebepaling en exit-plan
 2. Stel uw verkoopteam samen
 3. Maak uw bedrijf verkoopklaar met het 500-dagen plan
 4. Zoeken en vinden van een koper voor uw bedrijf
 5. Onderhandelen over uw bedrijfsverkoop
 6. Closing van de bedrijfsverkoop

Stap #1 Oriëntatie, waardebepaling en exit-plan

Waarom wilt u uw bedrijf verkopen? Het lijkt een simpele vraag. Maar het op papier zetten van uw motieven om het bedrijf over te dragen bepaalt in grote mate op welke manier u afscheid neemt. En hoeveel tijd u heeft voor de verkoop.

Dit zijn volgens een onderzoek van Brookz de meest voorkomende redenen om een bedrijf te verkopen:

 • De wens om te cashen
 • De wens om te stoppen met werken
 • Het ontbreken van een geschikte opvolger
 • Behoefte aan een nieuwe uitdaging
 • Een onverwacht bod
 • Conflict tussen de aandeelhouders
 • Ziekte of overlijden van de ondernemer

Vaak is het een combinatie van genoemde factoren waardoor een ondernemer besluit om zijn bedrijf te verkopen. Breng in ieder geval voor uzelf in kaart waarom u uw bedrijf wilt verkopen. Dat maakt een succesvolle bedrijfsverkoop een stuk eenvoudiger.

Voor welk type transactie kiest u?

Een andere belangrijke vraag bij de eerste stap is wát u wilt overdragen aan de koper; aandelen of activa/passiva. In het eerste geval verkoopt u de gehele onderneming, inclusief bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen, personeel, contracten met leveranciers en afnemers en licenties en vergunningen. U verkoopt kortom alles, inclusief het verleden van de onderneming en de ‘lijken in de kast’. Banksaldi, debiteuren, crediteuren en bankschulden blijven doorgaans bij de verkoper; hetzelfde geldt voor ‘het verleden’ van het bedrijf en daarmee samenhangende (fiscale) claims.

Goed om te weten: aandelentransactie komt het meeste voor
Het grootste deel van bedrijfsoverdrachten in het MKB zijn aandelentransacties. De belangrijkste reden is dat de verkoper dit als harde eis op tafel legt. Zeker een verkoper met geduld of met een gewild bedrijf kan zich zo’n houding permitteren. Daarnaast gaan kopers – nadat ze de voor- en nadelen hebben afgewogen – vaak overstag vanwege de lagere transactieprijs, of omdat ze geen zin hebben in het administratieve gedoe rondom een activa-transactie.

Bedrijf verkopen? Plaats een profiel op Brookz

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 20.000+ potentiële kopers. Duizenden ondernemers gingen u de afgelopen 10 jaar al voor.

Plaats profiel


Wat zijn uw doelstellingen?

Uiteraard wilt u bij voorkeur uw bedrijf in één klap verkopen tegen een behoorlijk goede prijs in cash, waarvan de Belastingdienst zo weinig mogelijk euro’s afsnoept. Maar in de praktijk zult u waarschijnlijk (flink) wat water bij de wijn moeten doen en duurt het proces langer dan een paar maanden.Maak een overzicht van de belangrijkste doelstellingen aan de hand van de volgende vragen, en bepaal welke doelen voor u het zwaarst wegen:


Persoonlijke doelen

 • Is uw overdracht ingegeven door een gebeurtenis die om een bepaald bedrag vraagt?
 • Wilt u het bedrijf binnen de familie houden?
 • Wilt u zo snel mogelijk het bedrijf verkopen?
 • Wilt u een zo hoog mogelijke opbrengst?
 • Wilt u de opbrengst ineens ontvangen?
 • Wilt u de opbrengst in cash ontvangen?
 • Wilt u uw volgende levensfase financieren met de opbrengst?


Zakelijke doelen

 • Wilt u in operationele zin betrokken blijven?
 • Wilt u in financiële zin betrokken blijven?
 • Wilt u als adviseur betrokken blijven?
 • Wilt u de continuïteit van het bedrijf bewaken?
 • Wilt u de werkgelegenheid van uw medewerkers garanderen?
 • Wilt u dat het bedrijf uw naam behoudt?
 • Wilt u dat het bedrijf op dezelfde locatie blijft?
 • Maakt het u uit wat er met het bedrijf gebeurt na de verkoop?

Wanneer u uw opgeschreven doelstellingen terugleest, kunt u concluderen dat sommige belangen met elkaar in tegenspraak zijn. Bent u bijvoorbeeld bereid een 20 procent verkoopopbrengst te accepteren als u uw bedrijf hierdoor zes maanden eerder verkoopt? Het is een illusie om te denken dat u al uw doelstellingen behaalt tijdens de verkoop van uw onderneming. Breng daarom prioriteiten aan in uw doelstellingen.

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Het is waarschijnlijk de eerste vraag die u zich stelde toen u nadacht over het verkopen van uw bedrijf: wat is mijn bedrijf waard? Zo gemakkelijk als de vraag is gesteld, zo lastig is hij te beantwoorden. Er bestaat namelijk geen algemeen geldende formule om de objectieve waarde te bepalen. In de loop van de tijd zijn diverse methodieken ontwikkeld om een bedrijf te waarderen en iedere adviseur heeft weer zijn eigen voorkeuren.

Veel bemiddelaars in het MKB hanteren een vuistregel (zoveel maal de nettowinst of zoveel maal de jaaromzet), terwijl professionele business valuators zweren bij de DCF-methode (discounted cashflow). Bij het waarderen van bedrijven zijn grofweg twee benaderingen mogelijk. Bij de accountingbenadering vormen vooral historische cijfers van de onderneming de basis voor de waardering, zoals bij vuistregels het geval is. De economische benadering neemt de toekomstige geldstromen als vertrekpunt, zoals bij de DCF-methode.

>> Bereken de waarde van uw bedrijf met de Brookz Waarderingstool

Verder is de waarde bijna nooit gelijk aan de prijs die u voor uw bedrijf kunt krijgen. De bedrijfsovernamemarkt is namelijk bijna nooit precies in evenwicht, net zoals dat zo is bij de huizenmarkt. Soms is het een kopersmarkt, soms een verkopersmarkt. Daarnaast verschillende prijs en waarde ook doordat koper en verkoper anders kijken naar het bedrijf, iedere partij vanuit zijn eigen (subjectieve) perspectief.

Maak een exit plan als u uw onderneming wilt verkopen

Alle succesvolle bedrijfsoverdrachten hebben één overeenkomst; de verkopende ondernemer bereidde zich grondig voor door het opstellen van een exit-plan.

Waarom?

Ten eerste omdat u uw bedrijf niet in één dag verkoopt: het is lang proces waarin u met drive en doorzettingsvermogen een strategie uitvoert. Ten tweede omdat u met zo’n exit-plan zelf in de driver’s seat zit tijdens het verkoopproces. En ten derde omdat een goede voorbereiding de kans op een succesvolle verkoop van uw bedrijf aanmerkelijk vergroot.

Zo’n persoonlijk exit-plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Uw verkoopmotieven
 2. De belangrijkste doelstellingen van uw bedrijfsverkoop
 3. Inventarisatie van uw exit-mogelijkheden
 4. De uitvoering van uw exit-plan

Als u al deze vragen heeft beantwoord bent u als ondernemer klaar voor de verkoop. Dit document is tijdens het hele verkoopproces een belangrijke leidraad. Schrijf het op, print het uit en lees het regelmatig nog eens na. Zo blijft u op koers en verliest u uw doelen van de bedrijfsverkoop niet uit het oog. Nu is het tijd om uw exit-plan uit te voeren door uw onderneming verkoopklaar te maken.

Stap #2 Stel uw verkoopteam samen

Vooropgesteld, het is niet onmogelijk zelf uw bedrijf te verkopen. Kunt u bijvoorbeeld gerust drie tot zes maanden weinig tijd aan de onderneming besteden, zonder dat uw bedrijf eronder lijdt, dan kunt u veel taken zelf uitvoeren. Via Brookz zijn al duizenden succesvolle deals tot stand gekomen, waarbij de verkoper zelf op zoek is gegaan naar een koper door een anoniem verkoopprofiel op Brookz te plaatsen.

>> Maak hier uw eigen anonieme verkoopprofiel

Daarnaast brengt het inschakelen van adviseurs kosten met zich mee. Voor een accountant, business valuator, fiscalist of jurist betaalt u 150 tot 250 euro per uur. En als u het hele traject door een overnameadviseur laat begeleiden betaalt u naast hun uurtarief vaak ook nog een succesfee van 1 - 3% over de transactiewaarde. Afhankelijk van de omvang van de transactie en het aantal adviseurs dat u inschakelt moet u al gauw rekenen op een bedrag tussen de 50.000 – 100.000 euro.

Vanwege dit kostenplaatje is het voor bedrijven met minder dan €1,0 mln omzet vaak niet mogelijk en interessant om een adviseur in te schakelen voor het volledige traject. Echter is het wel goed mogelijk om een adviseur in te schakelen voor specifieke diensten als een bedrijfswaardering of het opstellen van een verkoopovereenkomst.

Maar uw bedrijf verkopen is een delicaat proces, waarbij een kleine fout voor grote consequenties kan zorgen. Mocht het financieel mogelijk zijn, is het is daarom vaak verstandig een of meerdere deskundigen erbij te betrekken, waarmee u uw eigen verkoopteam gaat formeren.


Kort gezegd heeft u drie type adviseurs nodig:

 • Iemand die de deal zelf maakt - een fusie- en overnameadviseur, met eventuele ondersteuning van uw accountant en een business valuator.
 • Iemand die de deal wettig maakt (advocaat)
 • Iemand die de deal lucratief maakt (belastingadviseur)


Wie dat zijn hangt mede af van de omvang van de deal en de professionaliteit van de koper. Als die laatste direct met een advocaat aan tafel zit, is het verstandig ook juridische bijstand in te schakelen.
Kleinere transacties (<1 mln EUR) worden ook wel verricht met alleen de hulp van een overname-adviseur (corporate finance-adviseur) en een notaris voor de overdracht. Of zelfs alleen een notaris. Maar zelfs op dat niveau is er al vaak behoefte aan een advocaat om te onderhandelen over de verkoopovereenkomst.

We lopen de rollen van de verscheidene adviseurs kort langs:

U laten bijstaan door uw accountant tijdens het bedrijfsverkoopproces?

Waarschijnlijk heeft u al een accountant, waarmee u een jarenlange relatie heeft. Het voelt vertrouwd om te sparren met de persoon die uw bedrijf cijfermatig van binnen en buiten kent. Het ligt voor de hand om als eerste aan deze vertrouwenspersoon te denken als u uw bedrijf wilt verkopen. Toch is het verstandig om uw accountant kritisch te beoordelen. Heeft hij ervaring met bedrijfsoverdrachten? Weet hij hoe het overnamespel gespeeld wordt?

Deze expertise ontbreekt vaak bij een accountant, waardoor hij voornamelijk een ondersteunende rol heeft tijdens uw bedrijfsverkoop. Voel nooit een morele verplichting met uw huidige accountant in zee te gaan voor het volledige proces, daarvoor zijn uw belangen te groot. Daarnaast kan uw accountant een klant verliezen als u uw bedrijf verkoopt. Het is daarom dus de vraag of dit uw sparringspartner moet zijn tijdens het verkoopproces.

Overname-adviseurs helpen u uw bedrijf te verkopen

De meeste overnames worden begeleid door een overnameadviseur. Als intermediair neemt die u veel werkzaamheden uit handen, zodat u zich - niet onbelangrijk - kunt blijven concentreren op uw bedrijf. Zij vervullen een centrale rol in het verkoopproces, omdat ze meerdere disciplines beheersen. Zo hebben ze verstand van financiële, fiscale en juridische zaken, kunnen onderhandelen en waar nodig andere adviseurs uit hun netwerk inschakelen. Bovendien regisseert de overnameadviseur het proces aan de hand van een tijdschema met strakke deadlines.

Overnameadviseurs komen voor in vele variaties. Grote accountantskantoren beschikken vaak over een aparte afdeling voor bedrijfsovernames (‘corporate finance’) in het MKB, maar daarnaast zijn er enkele honderden overnameadviseurs actief, van landelijk netwerk tot éénpitters. Het is geen beschermde titel - iedereen kan zich overname-adviseur noemen - dus wees kritisch.

>> Hulp bij het vinden van een geschikte overnameadviseur

De Business Valuator berekent de waarde van uw onderneming

Wilt u er zeker van zijn dat u een kwalitatief goede bedrijfswaardering ontvangt, zoek dan naar een waarderingsexpert die de titel Register Valuator (RV) voert. Ook sommige overnameadviseurs hebben deze titel, die er garant voor staat dat de desbetreffende adviseur een gecertificeerde waarderingsspecialist is die is aangesloten bij een professionele beroepsorganisatie.

De Belastingadviseur vermindert de belastingdruk

In het gehele verkoopproces – vanaf de eerste voorbereiding tot het sluiten van de deal – spelen fiscale zaken een belangrijke rol. Door te kiezen voor de juiste constructies bespaart u veel geld. Valkuil van verkopende ondernemers is dat ze vaak in een te laat stadium denken aan fiscale aspecten, soms zelfs vlak voor het zetten van de handtekening onder het contract. De belastingadviseur heeft dan weinig mogelijkheden meer om de juiste fiscale structuur op te tuigen of op een andere wijze de belastingdruk te verminderen.

Een goede overname-advocaat heeft u gedurende het hele verkoopproces nodig

Bij het opstellen van de koopovereenkomst zijn meestal gespecialiseerde advocaten betrokken. Het precies formuleren van vrijwaringen en garanties is vakwerk. Maar advocaten zitten vaak ook al eerder aan tafel: bij het opstellen van de intentieverklaring (LOI - letter of intent) en het boekenonderzoek (due diligence). De koper heeft vaak al een uitgebreide letter of intent op de plank liggen die dan de basis vormt van de koopovereenkomst.

In dit vroege stadium worden door de verkoper kapitale fouten gemaakt. Bijvoorbeeld als er vast een fiscale vrijwaring wordt afgesproken in de LOI, die verstrekkende gevolgen kan hebben. Een advocaat kan dan nog weinig doen in een latere fase, omdat de koper dan zegt: dat is in strijd met de LOI.

Hoewel financieel adviseurs een deel van het juridisch werk in het voortraject naar zich toe trekken, erkennen zij dat advocaten met de juiste ervaring onmisbaar zijn. M&A (mergers & acquisitions) is niet voor niets een echt specialisme. Met hun praktijkervaring kennen transactie-advocaten alle varianten van oplossingen. Voor een deel is dat gestandaardiseerde argumentatie die iedereen in het wereldje kent. Maar een goede advocaat kan in het concrete geval creatieve oplossingen verzinnen.

Stap 3# Uw bedrijf verkoopklaar maken

Ondernemers die strategisch hun bedrijf verkoopklaar maken, hebben veel meer kans op een succesvolle overname. Omdat u dit vermoedelijk voor de eerste keer doet, geven we op hoofdlijnen weer hoe u maximale waarde creëert.

Een goede methode is het opstellen van het 500-Dagenplan. Zoals de naam al aangeeft, werkt u met dit plan toe naar een exit binnen anderhalf jaar. Deze periode is lang genoeg om de noodzakelijke maatregelen te nemen en kort genoeg om de focus te behouden. Het 500-Dagenplan is vergelijkbaar met een businessplan, maar dan gefocust op de exit.

Per onderdeel (sales, marketing, technologie, finance, management) beschrijft u de verbeteringen die nodig zijn om uw bedrijf aantrekkelijk te maken voor een koper. In het plan is een vaste paragraaf opgenomen over de exit. Hierin voorspelt u wanneer u uw bedrijf denkt te verkopen en binnen welke prijsrange. Door het plan elk kwartaal bij te werken, heeft u steeds een actueel inzicht in de ‘verkooprijpheid’ van uw bedrijf.

Stap #4 Zoeken en vinden van een koper voor uw bedrijf

Het is één van de eerste vragen die bij u opkomt wanneer u nadenkt over een eventuele bedrijfsverkoop: wie zou mijn bedrijf kunnen kopen? Er zijn grofweg vier categorieën kopers, met allemaal hun eigen voor- en nadelen:

1. Management buy-in

Bij een management buy-in (MBI) neemt een buitenstaande (particulier) uw bedrijf geheel of gedeeltelijk over. De klassieke MBI-kandidaat is vaak een ervaren manager met een stevige werkervaring bij een beursgenoteerd of grootbedrijf en wat eigen geld om de overname te kunnen financieren.

Een ander groep MBI’ers bestaat uit ex-ondernemers die al een keer een bedrijf succesvol hebben verkocht. Vaak zijn dit relatief jonge ondernemers die na een rustperiode weer aan de slag willen en besluiten om een bedrijf over te nemen. Deze categorie zit dicht tegen een investeerder aan, met als belangrijkste verschil dat deze ex-ondernemer actief en operationeel betrokken is bij het bedrijf, waarin hij zich inkoopt.

2. Management buy-out

Bij een management buy-out (MBO) draagt u uw bedrijf over aan een of meerdere werknemers binnen uw onderneming. Vaak gaat het om de tweede man of een manager die de leiding heeft over een divisie van de onderneming of het huidige managementteam (het tweede echelon). Wanneer er meerdere aandeelhouders binnen een bedrijf zijn, dan kan een van de andere aandeelhouders de koper zijn (van uw aandelen).

Lange tijd leek een MBO alleen voorbehouden aan grote bedrijven. Daarbij werd dan een verlieslijdend onderdeel of een onderdeel dat niet meer tot de kernactiviteiten behoort, afgestoten en verkocht aan het zittende management. Maar tegenwoordig is een management buy-out ook voor MKB-bedrijven steeds vaker een reële optie.

3. Strategische overname

Bij een strategische overname verkoopt u uw bedrijf aan een ander bedrijf. Dat kan een directe concurrent zijn, een strategische partij of een financiële partij. In de regel betalen zulke kopers de hoogste prijs. Een nieuwe markt heeft hoge toetredingsdrempels voor een bestaand bedrijf. Een slimme manier om toch toegang tot die markt te verkrijgen, is het kopen van een bedrijf in die branche. De kopende onderneming hoeft dan niet te vechten voor klanten, omzet en een stukje marktaandeel, maar koopt een al ‘rijdende trein’.

4. Investeerder

Een investeerder is altijd geïnteresseerd in bedrijven met veel groeipotentie. Voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is deze koper vaak een investeringsmaatschappij. Deze investeerder participeert met het geld van informal investors, grote particuliere beleggers en beleggingsfondsen in bedrijven.

Een investeringsmaatschappij zal niet snel het bedrijf zelf gaan leiden. Daarom gaan dit soort deals vaak in combinatie met een overname in de vorm van een management buy-in/buy-out of de investeringsmaatschappij komt zelf met een MBI’er/MBO’er op de proppen. Deze ondernemer is dan de vent die de tent runt, de investeerder adviseert hem op de achtergrond.

Stap #5 Onderhandelen over een bedrijfsverkoop

Gaat u uw onderneming verkopen dan onderhandelt u met één of meerdere partijen en komt het maar met één partij tot een intentieovereenkomst of Letter of Intent (LoI). Vervolgens doet de koper een uitgebreid boekenonderzoek om te controleren of alles klopt zoals in het informatiememorandum wordt weergegeven. Het ligt voor de hand dat u niet zomaar de onderhandelingen ingaat. Over een aantal zaken moet u vooraf nadenken en uw positie innemen:

Bepaal het minimale bedrag waarvoor u uw bedrijf wilt verkopen

Stel eerst een duidelijke limiet. Wat is het minimale bedrag dat u voor uw bedrijf wilt ontvangen? Wees wel realistisch. Baseer uw limiet op hoe het bedrijf er op dit moment voorstaat in winst- en omzetcijfers van vóór de crisis. Wijkt het eerste bod van de koper erg veel af van uw limiet (bijvoorbeeld 200.000 euro versus 1 miljoen euro) aarzel dan niet om de onderhandelingen af te breken. In het beste geval komt er een deal uitrollen met slechts een kleine betaling vooraf en een groot onzeker deel in de vorm van een earn-out of lening. De vraag is of u daar echt blij van wordt.

Wees altijd bereid de verkoop af te blazen

Zorg dat u nooit afhankelijk wordt van de deal, zelfs als u middenin een echtscheiding zit en het geld hard nodig heeft. Wees altijd bereid de deal af te blazen, anders verslechtert uw positie. Let ook op het belang van uw adviseur. Krijgt hij een succesfee bij het slagen van de overname? Dan kunnen uw belangen weleens niet parallel lopen.

Bepaal uw doelstellingen

Waarover bent u bereid te onderhandelen? En waarover niet? Voor sommige ondernemers is de bedrijfsnaam heilig. Andere ondernemers willen dat er netjes wordt omgegaan met hun personeel en zeker met enkele trouwe dienaars van het eerste uur. Ze zullen garanties willen van de koper dat deze mensen niet worden ontslagen na de overdracht. Ook een adviseurschap na de deal kan een harde voorwaarde zijn. Is het niet om hun ‘kindje’ netjes over te dragen, dan wel vanwege de fee die eraan verbonden is.

Zorg dat de koper verliefd wordt op uw bedrijf

Om uw bedrijf te verkopen is het belangrijk om de koper tijdens de onderhandelingen verliefd te maken op uw bedrijf. Dat doet u door een business case te schetsen voor de koper met alle mogelijke groeikansen. Vooral richting strategische kopers werkt dit goed. Laat zien dat uw bedrijf de koper toegang tot een nieuwe markt oplevert, synergie door inkoopvoordelen of een technologische voorsprong op de concurrentie. Het is voor de koper niet relevant wat het bedrijf waard is als u het zelf zou voortzetten. Het gaat erom wat het voor hem zelf waard is. Met het schetsen van een business case speelt u daarop in.

Naarmate de onderhandelingen vorderen, werkt de verliefdheid van de koper in uw voordeel. Het wordt voor hem steeds moeilijker om de stekker eruit te trekken, zowel mentaal als vanwege de gemaakte kosten. Op zo’n moment is de positie van de koper zwak. Hij zal sneller bereid zijn om die laatste kloof tussen vraag- en biedprijs te overbruggen. Een goede adviseur zal de koper behoeden voor een onverantwoorde deal. Want wat voor u geldt, geldt ook voor de koper: beter geen deal dan een slechte deal.

Wie noemt als eerste de prijs?

Wie komt met het eerste bod? Het is gebruikelijker dat degene die de ander benadert als eerste een prijs noemt. Als uw adviseur de markt actief benadert met uw bedrijf, zult u als eerste een bedrag noemen, en vice versa als u door een andere partij wordt benaderd voor een overname. Vaak wordt gedacht dat het beter is om de tegenpartij met een openingsbod te laten komen. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Als u als eerste een bedrag noemt, zal de koper dit waarschijnlijk een te hoog of zelfs belachelijk hoog bedrag vinden. Maar het bedrag is wel genoemd en werkt daarna als ‘anker’, als referentiepunt. Zorg wel dat uw prijs is onderbouwd, bijvoorbeeld door een waarderingsrapport van een business valuator of door een marktconforme multiplier los te laten op de EBTIDA.

Aan het eind van de onderhandelingen komen de juristen aan boord: de bedrijfsverkoop wordt gestructureerd in een verkoopovereenkomst (prijs, financieringsstructuur, aanvullende voorwaarden) en er worden eventueel garanties en vrijwaringen afgegeven door de verkoper.

Heel belangrijk: garanties en vrijwaringen

Na de prijs en de betalingsvoorwaarden vormen de garanties en vrijwaringen het belangrijkste strijdpunt tijdens de onderhandelingen. Die garanties zijn er niet voor niets. In eerste instantie baseert de koper zich op informatie die hij van de verkoper heeft gekregen. Maar hij weet niet of deze informatie ook betrouwbaar is. Als achteraf blijkt dat de koper schade heeft geleden doordat u onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt, kan de koper een claim indienen. In de intentieverklaring worden de garanties meestal in algemene termen geformuleerd.

Onderzoeksplicht

Het opnemen van garanties betekent overigens niet dat de koper mag zitten slapen tijdens de due diligence, integendeel. Wettelijk heeft de koper een onderzoeksplicht: als de koper tijdens het overnameonderzoek te weten komt – of te weten had kunnen komen – dat er een inbreuk op de garanties is of dreigt, dan kan hij daar later ook geen beroep op doen. Als de koper op een concreet risico stuit, is een garantie niet voldoende; hij zal dan een vrijwaring in het contract moeten opnemen.

Stap #6 De closing van een bedrijfsverkoop

Het sluitstuk (de closing) van de bedrijfsverkoop wordt gevormd door het tekenen van alle documenten (koopovereenkomst, leveringsakte) bij de notaris. Met het ondertekenen van de koopovereenkomst is de aandelenoverdracht zelf nog niet geregeld. Hiervoor is een notariële akte van levering vereist. Pas na het passeren van de leveringsakte is de koper de nieuwe eigenaar van de aandelen.

Het inschakelen van een notaris bij de overdracht

De levering van de aandelen vindt pas plaats als u zekerheid heeft over het ontvangen van de koopsom. De notaris ziet hierop toe. Op de dag van levering stort de bank (of een andere financier zoals een investeerder) van de koper het aankoopbedrag op de derdengeldenrekening van de notaris. Voordat de notaris overgaat tot levering, belt hij de bank om te vragen of het geld inderdaad is binnengekomen.

Bij een activa/passiva-transactie is een bezoek aan de notaris niet vereist; er vindt immers geen overdracht van aandelen plaats. Omdat er vaak grote bedragen met zo’n transactie zijn gemoeid, wordt meestal toch een notaris ingeschakeld. Hij is dan met name belast met het in goede banen leiden van de geldstromen.

Leven na de verkoop van uw bedrijf

Voor sommige ondernemers is het niet de hele verkoopperiode die er flink inhakt, maar juist het leven na de deal. Wellicht kwam er na het zetten van uw handtekening onder de contracten het gevoel van euforie naar boven. Of juist de angst voor het gevreesde zwarte gat. Zoals u uw bedrijf verkoopklaar maakt, moet u zichzelf ook emotioneel verkoopklaar maken. Dit betekent dat u weet hoe u uw leven na de bedrijfsoverdracht inricht, zowel op zakelijk, persoonlijk als financieel vlak.

Verkoop uw bedrijf via Brookz

Bedrijf verkopen

Breng uw bedrijf anoniem onder de aandacht bij 20.000+ potentiële kopers. Op Brookz zijn al ruim 2.300 succesvolle bedrijfsverkopen tot stand gebracht.

Bereken de waarde van uw bedrijf

Bedrijfswaarde berekenen

Met behulp van deze gratis tool berekent u snel en eenvoudig de waarde van uw onderneming.