Bedrijfsoverdracht: de overname en overdracht van een bedrijf


De bedrijfsoverdracht van een bedrijf kan van twee kanten worden bekeken: de koper van het bedrijf en de verkoper van het bedrijf. Voor beide partijen is het een spannend traject en vaak de belangrijkste deal van hun leven. Voor de verkoper is het met name een emotioneel proces omdat die zijn bedrijf overdraagt aan de kopende partij en daarmee afscheid neemt van zijn bedrijf. Er zijn ieder jaar duizenden ondernemers op zoek naar een geschikte opvolger om hun bedrijf aan over te dragen.

Indien het om een familiebedrijf gaat wordt er eerst gekeken naar opvolging binnen de familie. Maar bij gebrek aan bedrijfsopvolging binnen de familie moeten andere opties worden afgetast. Dit kan een MBI-kandidaat, een investeringsmaatschappij of zelfs een concurrent zijn. Er zijn grofweg vier verschillende manieren waar op een bedrijfsoverdracht kan plaats vinden.

1. Bedrijfsoverdracht binnen de familie

Een op de drie bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. Omdat bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie de koper en de verkoper elkaar goed kennen, is de eerste stap al gezet. Het is desondanks toch verstandig om deze interne bedrijfsoverdracht goed en professioneel te regelen. Zakelijke en persoonlijke relaties lopen door elkaar en dan voeren emoties al snel de boventoon. Technisch gezien noemt men deze overdracht een management buy-out. De koper is namelijk al werkzaam/aandeelhouder bij het bedrijf en die koopt het management, de eigenaar, als het ware uit. Normaal gesproken is dit proces relatief kort vergeleken met de andere manieren waarop een overdracht kan plaatsvinden omdat beide partijen elkaar al kennen.

2. Bedrijfsoverdracht binnen het bedrijf

Wanneer het bedrijf wordt overgedragen aan een werknemer of aandeelhouder spreekt men van een management buy-out. Dit kan een manager, aandeelhouder of, zoals hierboven beschreven, een familielid zijn. Dit proces van de bedrijfsovername is normaal gesproken korter, omdat zowel koper als verkoper elkaar al kennen. De kans van slagen is dan ook relatief groot. Ook wanneer een verkoper bijvoorbeeld moeite heeft het vinden van een opvolger, kan men nog wel eens kiezen voor een management buy-out. Het grote gevaar is dat als de bedrijfsoverdracht mislukt, de verkoper met een gedemotiveerde werknemer komt te zitten. Daarnaast is een goede manager/werknemer nog geen goede ondernemer.

3.Bedrijfsoverdracht via een management buy-in

Er zijn jaarlijks tienduizenden mensen die graag ondernemer willen worden. Dit kan door zelf een bedrijf te starten of door je in een bestaand bedrijf in te kopen. Als een externe particulier een bedrijf koopt, dan spreken we van een management buy-in. Omdat het meestal financieel niet haalbaar is om direct volledig eigenaar te worden, wordt men vaak eerst gedeeltelijk eigenaar. Men koopt vervolgens naarmate de jaren vorderen zich steeds meer in totdat hij/zij volledig eigenaar is van het bedrijf. Een bedrijfsoverdracht door middel van een management buy-in wordt meestal gedaan door een ervaren manager die graag op eigen benen wil staan.

4.Bedrijfsoverdracht via een strategische overname

Wanneer een bedrijf wordt gekocht door een ander bedrijf, spreekt men van een strategische overname. Over het algemeen is dit de meest lucratieve vorm van een bedrijfsoverdracht. De koper wordt de strategische partij genoemd. Deze vorm van bedrijfsoverdracht wordt veelal gedaan om de eigen marktpositie te verbeteren. Het overgenomen bedrijf kan een directe concurrent zijn, zodat het eigen bedrijf kan groeien op het gebied van producten/diensten, klanten en marktaandeel. De eigenaar kan het bedrijf ook verkopen aan een investeerder, men spreekt dan nog steeds van een strategische overname.

Bedrijfsoverdracht fiscaal

Het is belangrijk om bij een bedrijfsoverdracht vooraf goed te kijken naar fiscale aspecten, want de belastingdienst kijkt belangstellend mee. Een belangrijke vraag is of u de aandelen in uw bedrijf wilt overdragen of de activa/passiva. In het eerste geval verkoopt u de gehele onderneming, inclusief bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen, personeel, etc. U verkoopt kortom alles, inclusief het verleden van de onderneming en de ‘lijken in de kast’. De koper zal daarom bijna altijd bedingen dat hij wordt gevrijwaard van eventuele fiscale claims uit het verleden. Bij de overdracht van activa en passiva moet er in principe direct worden afgerekend met de fiscus. Dat geeft een behoorlijke belastingdruk, meestal is het voor de verkoper bij een bedrijfsoverdracht daarom fiscaal interessanter om de aandelen over te dragen en niet de activa en passiva.

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging via Brookz

Zowel kopers als verkopers kunnen Brookz gebruiken om een bedrijfsoverdracht te realiseren. Wilt u een bedrijf overnemen? Kijk zelf voor het overzicht van alle bedrijven te koop aangeboden en vind het bedrijf dat bij u past. U kunt daarnaast een zoekpofiel plaatsen zodat verkopers contact met u kunnen opnemen. Zoekt u juist een opvolger en wilt u uw bedrijf verkopen? Plaats een anoniem verkoopprofiel van uw bedrijf op Brookz en bereik snel ruim 10.000 ondernemers, investeerders en adviseurs.


Snel en succesvol uw bedrijf verkopen?

Bedrijf verkopen via Brookz

Plaats een anoniem verkoopprofiel op Brookz en bereik in korte tijd meer dan 20.000+ potentiële kopers!