Groeien met een bedrijfsovername


Een bedrijfsovername is de snelste route naar zakelijk succes. Maar een bedrijfsovername is niet zonder risico: voor een succesvolle bedrijfsovername zult u goed uw huiswerk moeten doen. Want juist bij een bedrijfsovername geldt: een goede voorbereiding is het halve werk.

Vormen van bedrijfsovername

Er zijn in grote lijnen vier verschillende constructies waarmee een bedrijfsovername wordt gerealiseerd:

 1. Bedrijfsovername via een management buy-in
 2. Bedrijfsovername via een management buy-out
 3. Bedrijfsovername via een strategische koper
 4. Bedrijfsovername door een financiële koper


We leggen ze hieronder even verder uit
 

1. Bedrijfsovername via een management buy-in

Bij een management buy-in wordt het bedrijf overgenomen door een externe particulier. Dat is meestal een ervaren manager die graag zelf een keer aan het roer wil staan, of een ondernemer die zijn vorige bedrijf heeft verkocht en op zoek is naar wat nieuws.

Tip: Als u niet de middelen heeft voor een 100% bedrijfsovername kunt u een bedrijf ook gefaseerd overnemen. In eerst instantie neemt u dan bijvoorbeeld de helft van de aandelen over. De rest van de bedrijfsovername wordt in de daarop volgende jaren gerealiseerd.

2. Bedrijfsovername via een management buy-out

Bij een management buy-out wordt het bedrijf overgenomen door een iemand van binnen het bedrijf. Dat kan een werknemer, het zittende management, een andere aandeelhouder of een familielid zijn. Het proces van een bedrijfsovername via een management buy-out verloopt normaal gesproken sneller, omdat zowel koper als verkoper elkaar al kennen.

3. Bedrijfsovername door een strategische partij

Als een bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf dan spreken we van een strategische koper. Een bedrijfsovername door een strategische partij wordt meestal gedaan om de marktpositie van het kopende bedrijf te verbeteren of uit te bereiden. Het overgenomen bedrijf kan een directe concurrent zijn, maar ook een toeleverancier of een afnemer.

Interessant: een strategische koper is over het algemeen bereid om de hoogste prijs voor een bedrijfsovername te betalen. Door kostenbesparingen en synergievoordelen kan een strategische koper de bedrijfsovername veel sneller terugverdienen dan in het geval van een management buy-in of management buy-out.

4. Bedrijfsovername door een financiële partij

Bij een bedrijfsovername door een financiële partij wordt vaak een gedeelte van het bedrijf verkocht aan een investeringsmaatschappij. Ondernemer en investeerder trekken vervolgend een aantal jaren samen op om het bedrijf verder te laten groeien. Deze constructie wordt ook wel pre-exit of owners buy-out genoemd.

Stappenplan bij een bedrijfsovername

Uiteindelijk is een bedrijfsovername een gestructureerd proces dat uit de volgende fasen bestaat:

 1. Voorbereiding
 2. Informatie-uitwisseling
 3. Onderhandelen
 4. Boekenonderzoek & financiering
 5. Afronding


We leggen ze hieronder even verder uit

Fase 1: De voorbereiding van een bedrijfsovername

Een belangrijke stap in de voorbereiding van een bedrijfsovername is het opstellen van een uitgebreid zoekprofiel. Daarbij formuleert u aan de hand van zoekcriteria als branche, type bedrijf, omvang en locatie wat voor soort bedrijf u zoekt. Op basis van deze criteria kunt u zelf (bijvoorbeeld via een zoekprofiel op Brookz) op zoek gaan naar een bedrijf dat bij uw zoekprofiel past.

Tip: het zal zelden voorkomen dat een bedrijf aan al uw zoekcriteria voldoet. Het ideale bedrijf bestaat niet. Blijf daarom ook niet zoeken naar het ideale bedrijf, maar bedenk of u na de bedrijfsovername in staat bent het bedrijf in de gewenste richting te veranderen.

Fase 2: Het uitwisselen van informatie

Als u een bedrijf heeft gevonden dat in grote lijnen aan uw zoekcriteria voldoet, vindt meestal een eerste gesprek plaats op neutraal terrein. Tijdens dit gesprek leren u en de verkopende ondernemer elkaar beter kennen en moet u beoordelen of er voldoende basis bestaat om met elkaar verder te gaan in het overnameproces. 

Als dat het geval is wordt er vervolgens aanvullende informatie uitgewisseld in de vorm van een informatie- of verkoopmemorandum. Dit is een informatiedocument met alle belangrijke feiten en (financiële) cijfers over het bedrijf.

Tip: het is verstandig om voorafgaand aan het eerste gesprek als een geheimhoudingsverklaring te tekenen waarin beide partijen verklaren dat de informatie die wordt uitgewisseld geheim wordt gehouden.

>> Bekijk hier de mogelijkheid zelf een geheimhoudingsverklaring (NDA) op te stellen en te besparen op juridische kosten

Fase 3: Onderhandelen over de bedrijfsovername

Op basis van de ontvangen informatie uit het verkoopmemorandum moet u het bedrijf nader beoordelen. Daarbij kijkt u naar zowel naar de financiële cijfers (balans, verlies en winst, etc.) als naar kwalitatieve informatie (onderscheidend vermogen, concurrentie, personeel, leveranciers, etc.).

De volgende stap is dan het opstellen van een intentieovereenkomst (Letter of Intent), een voorlopig akkoord waarin de overnamedeal op hoofdlijnen al wordt vastgelegd. Daarin staat vaak ook al een eerste voorlopige indicatieve bieding. De koper zal in de intentieovereenkomst altijd een voorbehoud maken voor financiering en de uitkomsten van het boekenonderzoek.

Fase 4: Boekenonderzoek & financiering van de bedrijfsovername

Het boekenonderzoek (due diligence) is bedoeld om te kunnen checken of de door de verkoper beschikbaar gestelde informatie juist is. Daarbij heeft de koper overigens ook zelf een onderzoeksplicht. De uitkomsten van het boekenonderzoek kunnen voor de koper aanleiding zijn voor een aanpassing van de prijs en/of voor de opname van garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst.

Parallel aan het boekenonderzoek wordt er door de koper (en soms ook door de verkoper) gekeken het invullen van de overnamefinanciering. Tot 2008 was het normaal dat de bank tot 90% van de financiering voor zijn rekening nam maar dat is inmiddels teruggelopen naar maximaal 50%. De overnamefinanciering wordt daarbij meestal ingevuld door meerdere partijen: naast de eigen middelen van de koper zijn dat: de bank, informal investors, participatiemaatschappijen, crowdfunding en eventueel een borgstellingskrediet van de overheid.

Fase 5 Afronden van de bedrijfsovername

Als de koper en verkoper na het boekenonderzoek tot een definitief akkoord zijn gekomen en de financiering is ook ingevuld, volgt het sluitstuk van het overnameproces: de closing. 

Door de notaris wordt er eerst een definitieve koopovereenkomst opgesteld met daarin de koopsom, de betalingsvoorwaarden, garanties en vrijwaringen en verder alle andere afspraken die koper en verkoper hebben gemaakt.

Daarnaast is er nog een notariële akte van levering vereist voor de aandelenoverdracht. Deze levering vindt pas plaats als de verkoper 100% zekerheid heeft over het ontvangen van de koopsom. Die moet door de koper eerst worden overgemaakt op een derdengeldrekening van de notaris. Zodra het geld binnen is kunnen de handtekeningen worden gezet en de champagne ontkurkt.

Op zoek naar een bedrijfsovername?

Brookz is het grootste overnameplatform van Nederland en brengt al sinds 2007 kopers en verkopers met elkaar in contact. Via Brookz vindt u honderden bedrijven die op dit moment te koop worden aangeboden. Daarnaast kunt u ook zelf een zoekprofiel plaatsen waarin u aangeeft wat voor bedrijf u zoekt. Meer informatie? Bel 020 - 303 87 30.

Waardevol netwerk

Brookz is met 1000+ profielen het grootste overnameplatform van Nederland. 

 • Snel, direct en effectief bereik 
 • 20.000 aangesloten kopers & verkopers
 • Kennis, informatie & service